Novo!

HUB++ LED Notifications ($2.99)

Objavljeno: 1. aprila 2013.
Prodavač: Devcellent Solutions Inc.
Verzija: 6.0.12.1
Ažurirano: 20. maja 2015.

REZERVNI PLAN ZA VAŠE NOTIFIKACIJE

Hub++ je znatno unaprijeđeni sistem notifikacija na BlackBerry 10. Korisnici mogu aktivirati LED blic, način vibriranja pa čak i ton za svaki e-mail . Način notifikacije može biti aktiviran za svaki e-mail račun, te možete izabrati direktni pregled poruke kada se notifikacija prikaže na ekranu. Hub++ je odličan za sve one koji prime puno e-mailova dnevno te moraju odmah da odgovore. Jedini nedostatak ove aplikacije je to što prozor aplikacije mora biti aktivan kako bi radio.

Pročitajte...

Press Reader (besplatno)

Objavljeno: 26. marta 2013. Prodavač: PressReader Verzija: 2.3.1512.21 Ažurirano: 12. januara 2016. VELIKA KOLEKCIJA SVIH …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *